Veel gestelde vragen over het Mooi Leven Huis Zwolle

1. Waarom geen ouderinitiatief (meer)?

Normaliter is een ouderinitiatief een initiatief op basis van PGB, waarin de ouders volledig de regie behouden. De initiatiefnemer Stephanie van Witzenburg, is als ouderinitiatief begonnen. Ze sprak twee jaar lang met diverse ouderinitiatieven en realiseerde zich dat er een alternatief moest zijn waarbij ouders “gewoon ouders” blijven en waarbij het wooninitiatief minder financiële risico’s zou lopen. Dat werd het Mooi Leven Huis.

Het Mooi Leven Huis is een initiatief van ouders, waarbij ouders van zorgintensieve kinderen met een beperking samen het initiatief nemen, een zorgaanbieder toevoegt en samen - op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen – werkt om een Mooi Leven Huis voor je kind mogelijk te maken.

 2. Wie komen er in het huis te wonen? En wie bepaalt dat?

In het huis komen mensen met een (zeer ernstig) meervoudige beperking te wonen. Op dit moment zijn er ongeveer 27 kandidaat-bewoners met zorgindicatie VG5 t/m VG8. Er melden zich voortdurend nieuwe ouders aan. Momenteel is daarom een actieve werving niet noodzakelijk. De ouders schrijven zich in middels een inschrijfformulier of geven per mail aan dat ze interesse hebben. Ze ontvangen een brochure en een telefonisch kennismaking (intake). In principe wordt de volgorde van aanmelding (aanmelddatum) gehanteerd bij de toewijzing van een appartement / studio in het Mooi Leven Huis. Voorwaarde hierbij is wel dat de betreffende bewoner voor wat betreft de beperking en zorgbehoefte past binnen de doelgroep van het Mooi Leven Huis Zwolle, zoals beschreven in de doelstelling. 

3. Hoe wordt het huis gefinancierd? 

Voor de bewoners geldt dat er een Wlz-indicatie in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) moet zijn, hieruit wordt de begeleiding en zorg verzilverd. De exacte uitwerking wordt in overleg met de zorgaanbieder gedaan, en wordt t.z.t. uitgebreid besproken met de toekomstige bewoners en hun gezinnen.

 4. Wanneer is de verwachte opening van het huis?

We hebben 2030 als uitgangspunt. Een stip op de horizon. 

5.. Waar komt het huis te staan en hoe gaat het er uit zien?

 De bedoeling is binnen de gemeentegrenzen van Zwolle, bij voorkeur met voldoende ruimte en goede bereikbaarheid. 

Het is de bedoeling dat iedere bewoner een eigen studio-appartement krijgt, met eigen sanitair en keukenblok. Daar kan hij/zij familie en vrienden ontvangen. Over de exacte invulling van zorg en ondersteuning worden individuele afspraken gemaakt, in samenwerking met de zorgverlener.

Contact tussen ouders, omwonenden, vrijwilligers of stadsgenoten is belangrijk. Deze gelegenheid wil het Mooi Leven Huis Zwolle stellen door bijvoorbeeld een recreatieruimte, (aangepaste) speeltuin of uitbater te realiseren die ook door omwonenden, familie of sociaal maatschappelijke partners gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar wat de omgeving kan betekenen voor het huis, maar vooral ook wat het huis kan betekenen voor de omgeving.

 6. Komt er ook een dagbesteding in het huis?

 Dat is zeker de bedoeling! Hoe dat er precies uit moet gaan zien, moet nog uitgewerkt worden. Alle mogelijkheden staan nog open, goede ideeën zijn welkom. We staan in ieder geval ook open voor samenwerking met andere zorgverleners. Uitgangspunt is dat het Mooi Leven Huis Zwolle ruimte wil creëren voor een inclusieve community. Ruimte in de breedste zin van het woord. Wat dacht je van een aangepaste speeltuin waar alle kinderen welkom zijn? Een uitbater of ruimte, die ook door omwonenden, familie of sociaal maatschappelijke partners gebruikt kan worden? Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar wat de omgeving kan betekenen voor het huis, maar vooral ook wat het huis kan betekenen voor de omgeving. Bovendien wordt het op deze manier leuk om je broer, zus of nichtje of neefje bezoeken in zijn of haar eigen huis. Een plek waar iedereen welkom is en zichtzelf kan zijn. 

7. Wat wordt er van het gezin (ouders, broers en zussen, neven en nichten, etc.) verwacht? 

Wat als het eigen netwerk wegvalt? Van het gezin wordt een heel actieve rol verwacht. De zorgaanbieder zorgt voor de begeleiding en de zorg, het netwerk zorgt voor de rest: uitjes, activiteiten, hobby’s, tuinonderhoud, etc. Er komen werkgroepen die ieder hun eigen taak krijgen, van fondsenwerving tot activiteitencommissie, van websitebeheer tot tuinonderhoud. Ieder gezin draagt naar eigen kunnen bij. Het is de bedoeling dat hierdoor een groot netwerk ontstaat, waarin alle bewoners opgenomen zijn – ook als hun naaste familie wegvalt, om wat voor reden dan ook.

 8. Welke kosten kan ik verwachten en waaraan worden die besteed?

Vanaf 2024 gaan we werken met een bijdrage per kandidaat-bewoner. De hoogte daarvan wordt medio 2023 vastgesteld. Deze inkomsten zijn voor de bekostiging van o.a. de ouderavonden, de website, de onkostenvergoeding van de mensen van NabijNetwerk, bankkosten, portokosten, etc.. Het bestuur bestaat uit ouders die dit werk vrijwillig doen, zij ontvangen hier geen betaling voor (behalve wanneer een onkostenvergoeding van toepassing is).

 9. Is deeltijd wonen mogelijk?

Nee. Het Mooi Leven Huis biedt niet de financiering om deeltijd wonen aan te bieden. Het past ook niet in de samenleving die we voor ogen hebben als het merendeel van “de straat” (gang) leegstaat omdat bewoners elders verblijven. Natuurlijk zijn ouders / verwanten altijd welkom bij hun kinderen in het appartement om daar voor hun kind te zorgen. Er verhuist een stukje van thuis naar het Mooi Leven Huis.